Memendam  uitvaartverzorging  

 Home  Contact
panorama foto bomen
LIJN

Informatie over memendam
streep
Wat betekent Memendam?

Hoewel de naam Memendam overkomt als een Nederlands woord betekent het niets anders dan begraven. De oorsprong ligt in het "Bahasa", ofwel de Indonesische taal. Verder is er in de naam een herleiding uit het latijnse "memori" wat herinneren of gedenken betekent.Over de uitvaartleiders

Maria van den Elskamp

Maria (1964) begon haar carrière in de Informatie Technologie (I.T.). Na verschillende organisatorische functies bij gerenommerde bedrijven werd zij moeder. Vervolgens is zij een verdienstelijke portretschilder geworden. Een aantal jaren geleden werd zij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van haar dierbare man. Door steun, welke zij kreeg van de uitvaartleider, werd ze enthousiast voor het uitvaartvak.
Dit heeft haar doen besluiten om Memendam Uitvaartverzorging op te richten. Momenteel volgt zij diverse praktijkopleidingen binnen de uitvaartzorg om zich verder te bekwamen.Anthony  Voskuijl

Anthony (1970) is sinds 1999 werkzaam in de uitvaartbranche. Naast het vakdiploma uitvaartverzorging heeft hij een zevental  aanvullende  opleidingen gevolgd om de kwaliteit van  de uitvaartzorg te verhogen op diverse gebieden. Zo is hij onder meer opgeleid in het reconstrueren en camoufleren van overledenen na een ongeval of ziekte. Verder heeft hij zich gespecialiseerd in (thuis-) opbaringen. Anthony hecht veel waarde aan het betrekken van de familie bij de uitvaart en stimuleert  ook om aan  praktische zaken deel  te nemen zoals  bijvoorbeeld  het dragen  van  de  kist.

 
De rechten op teksten en afbeeldingen van deze website behoren toe aan Memendam Uitvaartverzorging b.v.  © 2010