Memendam uitvaartverzorging 

Home Contact
een aangepaste foto van een veld in de bossen
LIJN

Informatie over memendam
streep


      Welkom

     Visie

      10 punten van        
       Memendam

      Nieuws

      Over Memendam

Onze visie


Onze visie op uitvaartzorg gaat uit van menselijk handelen. Mensen helpen door ze praktisch en emotioneel bij te staan na het verlies van een dierbare. Door naast de familie te staan, in een vaak kwetsbare en moeilijke periode, en je tevens dienstbaar op te stellen geven we invulling aan uitvaartzorg.
Dit draagt op positieve wijze bij aan een goede rouwverwerking.

De rechten op teksten en afbeeldingen van deze website behoren toe aan Memendam Uitvaartverzorging b.v.   2010